Pop up Maserati Việt Nam

18 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội